• Żabina - 2 dzień
Zakopane dzień 3-4

Zakopane dzień 1-2

żelisrzewo 2 dzień

Żabinka - dzień 7

Żabinka - dzień 6

Żabinka - dzień 5

Żabinka - dzień 1

Żabinka - dzień 3

Żabina - 2 dzień

Żabinka - dzień 4

UHLSport CUP Kraków

Jaz - dzień 1

Jaz - dzień 2

Jaz - dzień 3

Jaz - dzień 4

Jaz - dzień 5

Jaz - dzień 6

Jaz - dzień 7

SAS CUP rocznik 2006

Treningi

Turniej Rodziców