Informacje organizacyjne obóz EŁK

Szanowni Państwo podajemy kilka szczegółów dotyczących wyjazdu na obóz w Ełku
Wyjazd 26.01.2022 ( środa) o godzinie 9;00 (zbiórka 8:40) z Ulicy Baletowej.

* z racji małej ilości miejsca na parkingu na Baletowej prosimy, żeby rodzice którzy przywiozą dzieci zgłaszali się do trenera i w miarę możliwości robili miejsce następnym przyjeżdżającym

1) Informację dla nas
-dodatkowymi informacjami o stanie zdrowia i ewentualne wskazania do np. podawania leków,
-informacjami o dziecku, o których wg Państwa powinniśmy wiedzieć.
Ewentualne pieniądze podpisane w kopercie oraz dokumenty i leki dajemy do trenera przed wyjazdem.

2) Sprzęt i akcesoria -co zabieramy :

maseczki (najlepiej kilka sztuk)
-Płyn dezynfekujący
-Rzeczy potrzebne na basen (klapki, ręcznik)
-Buty piłkarskie na halę oraz na sztuczną nawierzchnie
-Ortalion ,czapkę ,rękawiczki na boisko, dres, spodenki ,koszulki
-Łyżwy (kto ma)
-Bidon

Ważne informacje!!!

Oświadczenie pisemne od rodziców ( Wymogi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży)
Dostarczamy na zbiórce do trenera prowadzącego lub na treningach przed obozem ( proszę wydrukować i dostarczyć z odpowiednimi podpisami) link poniżej

http://sosnowiec.caritas.pl/temp/userfiles/files/koronawirus%20o%C5%9Bwiadczenie%20PDF(1).pdf

1. Dzieci są zdrowe w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

2.Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku,
co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny
kontakt zapewniający szybką komunikację.

4. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

5. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

6..Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku.

Telefony
*telefony będą zabierane przez trenera prowadzącego i rozdawane po śniadaniu. możliwy kontakt telefoniczny od 9:00 do godz. 12:00

Na podróż prosimy aby dziecko zabrało ze sobą prowiant i wodę, dojedziemy na obiad do ośrodka. Prosimy nie dawać napojów słodkich, nie zabieramy chipsów ,paluszków itp.

Powrót
Dokładną godzinę będzie podawał trener poprzez aplikację (godziny popołudniowe)


Komentarze

Komentarze