„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez STF Champion współfinansuje m.st. Warszawa